fbpx

AMAZ

將你嘅產品
直接帶俾香港
60,000+員工

靈活嘅員工福利平台

AMAZ提供直接銷售平台,讓商戶擁有一個前所未嘅零售體驗。

AMAZ同時亦將工作同生活結合,喺辦公室都能夠照顧埋員工嘅日常所需。

所以無論規模係大定細嘅公司,都會成為你嘅銷售對象。

善用
我哋嘅網絡
銷售量有增無減

我哋平台坐擁超過60,000個註冊會員,會員數目仲不斷增長緊,當人數增加嘅同時,銷售量亦只會上升。

推動
能夠增加銷售嘅
產品同服務

AMAZ平台會協助商戶擴展業務。只要你係有獨家嘅產品或服務想推出,我哋都會協助到底。

提供優惠券或自訂嘅優惠,增加銷量。

使用AMAZ嘅快速訂購和送貨服務,
直接將你嘅業務轉化為網上零售。

AMAZ仲可以為商戶
測試市場,收集市場嘅數據。